Generelt om tilfredshed

Fordele og Ulemper ved Spørgeskemaer

Fordele og Ulemper ved Spørgeskemaer

Fordele og Ulemper ved Spørgeskemaer

Fordele og Ulemper ved Spørgeskemaer

Det korte svar

Blandt de mange forskellige researchmetoder er spørgeskemaer den fortrukne metode. Det er den på grund af de mange fordele, som spørgeskemaer giver. Men spørgeskemaer har også ulemper og svage punkter, som du skal have med i baghovedet.

Fordelene ved Spørgeskemaer

  1. Du kan få repræsentative data

Spørgeskemaer er den letteste måde at skabe repræsentative data for din population. Det sker på grund af det store antal mennesker, som besvarer spørgeskemaer. Når man indsamler mange besvarelser vil resultater bedre beskrive de generelle karakteristika for dem demografi, som du vil undersøge. Når man sammenligner de forskellige researchmetoder, så er spørgeskemaer i stand til at komme meget tæt på sandheden for hele din population.

  1. Lave omkostninger

Når du gennemfører evalueringer skal du kun betale for produktionen af spørgeskemaet. Hvis du har brug for en stikprøve hos den generelle befolkningen kan du motivere med så lidt som 10 kroner person eller chancen for at vinde en præmie. Der er alt i alt tale om en billig researchmetode, når man sammenligner med personlige interviews eller fokusgrupper.

  1. Praktisk dataindsamling

Spørgeskemaer har håndteres på mange forskellige måder. Spørgeskemaet kan sendes via e-mail, SMS, intranet eller en helt fjerde kanal. I dag er online evalueringer uhyre praktiske og gør de almindelige papirevalueringer overflødige. Du kan med online spørgeskemaer indsamle data fra mennesker over hele verden.

  1. God statistisk signifikans

Fordi dine data bliver repræsentative for målgruppen, så vil du ofte hurtigere og lettere opnå statistisk signifikans end ved andre undersøgelsesmetoder. Du kan også lettere undersøge forskellige variabler, når du har indsamlet data via spørgeskemaer.

 

  1. Lille eller ingen bias fra interviewer

Spørgeskemaer er oplagte til videnskabelige undersøgelser, fordi de giver alle deltagerne et standardiseret indtryk. Når dataene er meget pålidelige vil man også kunne træffe mere præcise beslutninger.

  1. Præcise resultater

Når man stiller de rigtige spørgsmål, som ikke er holdningsprægede, tvetydige eller på anden måde ukonkrete, så får man en ensartet opfattelse af spørgsmålet. Derfor får man også et mere præcist resultat.

Få feedback fra dine kunder. Prøv det uden kreditkort.

OPRET BRUGER

Ulemper ved Spørgeskemaer

  1. Ufleksibelt design

Spørgeskemaet som er blevet brugt i starten af en undersøgelsen, samt måden man håndterer den på, kan ikke ændres efterhånden som man får data ind. Selvom denne mangel på tilpasning kan ses som en svaghed for metoden, kan den også ses som en styrke fordi man får mere præcise og repræsentative data.

  1. Ikke oplagt til kontroversielle emner

Spørgsmål, som skal belyse kontroversielle emner, kan ikke altid besvares af respondenterne fordi man ikke altid kan give et entydigt 1-5 svar eller fatte sig i korthed i et kommentarfelt.

  1. Et for langt spørgeskema kan påvirke dine resultater

Vi har alle været der. Vi har fået tilsendt 142 spørgsmål og får ikke noget ud af at besvare dem – udover håbet om, at modtager vil arbejde med resultaterne. Efter de første 50 spørgsmål begynder vi at kede os, så derfor hakker vi svarene af før vi egentligt har læst spørgsmålet eller overvejet alle muligheder.

Derfor kan dine resultater blive påvirket, hvis dine respondenter bliver trætte undervejs i dit spørgeskema.

Fordelene opvejer ulemperne

Fordelene opvejer dog i langt de fleste tilfælde de ulemper, som der er med spørgeskemaer. Det kan dog være, at du står i en meget kompleks situation, som kræver person interaktion igennem et interview – men hvis du vurderer at spørgeskemaer kan løse dit behov, så anbefaler vi, at du prøver Smartevaluering ved at klikke på knappen herunder.

Anbefalet Læsning

Vil du godt fra start med din næste undersøgelse?

Hvad med 200 spørgsmål til kundetilfredshed, medarbejdertrivsel, evaluering af undervisning, opfølgning på arrangementer og meget mere.

.