200 spørgsmål til 10 forskellige områder

200 spørgsmål til 10 forskellige områder

Vi sender også spørgsmålene til din e-mail, men du får dem også lige her.

Hvis du vil have de rigtige svar på din undersøgelse, så skal du også stille de rigtige spørgsmål. Men, hvad er de RIGTIGE spørgsmål? Få dem lige her.

Vi har gjort det let for dig og inddelt spørgsmålene i 10 forskellige brancher/formål. Det har derfor aldrig været lettere at forstå din målgruppe.

Spørgsmål til din kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelser bruges til at indsamle viden om kundens holdning til dit produkt, service og den generelle salgsproces. Kundetilfredshedsundersøgelser kan være svære at lave, fordi det kan være svært at finde ud af, hvad man rent faktisk vil spørge kunderne om. Herunder har vi skrevet nogle af de mest almindelige spørgsmål – og du må meget gerne omformulere dem, så de passer til din virksomhed.

Eksempler på kundetilfredshedsspørgsmål

Omdrejningspunktet for kundetilfredshedsspørgsmålene er, hvor tilfreds kunden er med både produktet og virksomheden. Du kan bruge spørgsmålene som udgangspunkt, så du kan lave en undersøgelse, som passer præcis til din virksomhed.

 • Hvor tilfredshed var du med måden, som vores support håndtere problemet?
 • I hvor høj grad er du tilfreds med, hvordan dit problem blev løst?
 • Kunne du let finde den information, som du havde brug for?
 • Er du tilfreds med leveringstiden?
 • Modtog du varen til tiden?
 • Levede produktet dine forventninger?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores virksomhed til andre?
 • Hvad fik dig til at vælge vores virksomhed frem for en konkurrent?
 • Hvordan fandt du os?

Spørgsmål til indhentning af generel kundefeedback

Kundeundersøgelser målrettet sig mod den seneste interaktion med en kunde. Her spørger vi ind til deres seneste oplevelse, og ikke kun den generelle opfattelse af vores brand og produkt.

 • Indfriede vi dine forventninger?
 • I hvor høj grad er du tilfreds med kontakten med vores personale?
 • Kunne vores personale svare på dine spørgsmål?
 • Havde vores personale passende kendskab til vores produkter?
 • Havde du nogle udfordringer med at finde det produkt, som du søgte efter?
 • Hvordan vil du vurdere bestillingsprocessen?
 • Hvad kan vi gøre for at gøre bestillingsprocessen lettere?
 • Var det let at handle hos os?
 • Var der nogle produkter, som du ikke kunne finde hos os?
 • Er der andet, som kunne have forbedret din oplevelse ved at handle hos os?
 • Har du besøgt vores hjemmeside?
 • Var hjemmesiden enkel at bruge?

Det er altid en god idé at stille en række demografiske spørgsmål, som du bagefter kan bruge til at finde tendenser mellem tilfredshed og demografi. Du kan derfor med fordel spørge ind til:

 • Alder
 • Postnummer
 • Hvor mange medarbejdere har din virksomhed?
 • Hvad er din titel?
 • Hvad er din uddannelse?
 • Hvor længe har du været kunde hos os?

Vi har her kradset i overfladen ift. hvad du kan spørge dine kunder om. Har du brug for sparring? Så er du altid velkommen til at ringe til os på 27829005, hvis vi skal hjælpe med at lave et målrettet spørgeskema til dine kunder.

 

Customer Effort Score (CES)

CES bliver ofte brugt til at måle, hvor meget kunden skal gå igennem for at handle hos dig. Den minder meget om Net Promoter Score, fordi CES også kun består af ét spørgsmål.

Typiske Customer Effort Score spørgsmål er:

 1. I hvor høj grad er du enig i, at det var let at gennemføre en ordre hos os?
 2. Hvor let eller svært var det at få løst dit problem?

Net Promoter score (NPS)

Net Promoter Score er en industristandard, sm bruges til at måle kundeloyalitet. Det bedste ved NPS er, at den hjælper dig med at evaluere og måle kundeloyalitet igennem et enkelt spørgsmål.

 • Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores virksomhed til venner eller familie? Efterfulgt af en skala fra 0 til 10.

Spørgsmål til din Medarbejderundersøgelse

HR spørgsmål relaterer sig til medarbejdertrivsel, tilfredshed, træning og uddannelse. Du kan bruge spørgsmålene herunder til at lave en base for din trivselsundersøgelse.

 

Spørgsmål til Medarbejderinvolvering

Er du interesseret i at kortlægge, hvor engageret og involveret dine medarbejdere er i din virksomhed? Så kan du tage udgangspunkt i disse spørgsmål.

 • Hvad vil du gerne ændre ved din arbejdsplads?
 • Hvad elsker du mest ved dit arbejde?
 • Hvad vurderer du som virksomhedens største svaghed?
 • Hvad vurderer du som virksomhedens største styrke?
 • Kan du se du dig selv udvikle din karriere i virksomheden?
 • Hvor udfordrende er dine arbejdsopgaver?
 • Føler du dig værdsat af din leder?
 • Stoler du på dine kolleger?
 • Har du de ressourcer, som er nødvendige for at gøre et tilfredsstillende stykke arbejde?
 • Føler du, at dit arbejde bliver anerkendt?
 • Vil du anbefale en ven af søge en stilling hos din arbejdsplads?
 • Har du en klar plan for din karriere?
 • Hvordan vil du vurdere balancen mellem arbejde og privatliv?
 • Hvis du sagde op i morgen, hvad ville den hypotetiske årsag være?
 • Ville du søge dit job igen, hvis du fik chancen?

Selvevaluering for medarbejderen

En selvevaluering har til formål at identificere medarbejderens styrker og svagheder. Herunder er der eksempler på, hvad du kan spørge dine medarbejdere om, hvis de skal evaluere sig selv.

 • Hvilke milepæle er du mest stolt af at have opnået på dit arbejde?
 • Hvilke mål opnåede du?
 • Hvilke mål nåede du ikke?
 • Hvad motiverer dig på arbejdet?
 • Hvad kan virksomheden gøre for at motivere dig?
 • Under hvilke omstændigheder er du mest produktiv?
 • Hvilke personlige styrker har du, som hjælper dig med at være effektiv i dit job?
 • Hvad gør, at du er den bedste til netop dit job?
 • Hvilke kompetencer har du, som du sjældent bruger på arbejdet?
 • Hvad har du lettest ved på arbejdet?
 • Hvilke 2-3 ting mangler du for at kunne udvikle dig mere på arbejdet?
 • Hvordan kan virksomheden bedre hjælpe dig mod dine mål?
 • Hvilke ansvarsområder kan du bedst lide at arbejde med?
 • Hvilke arbejdsopgaver bryder du dig mindst om?
 • Hvordan mener du, at netop din rolle i virksomheden, hjælper virksomheden mod succes?
 • Hvad kan du mindst lide ved dit arbejde? Og, hvad kan virksomheden ændre ved opgaven?
 • Hvad er det bedste ved at arbejde for denne virksomhed?
 • Hvad er dine vigtigste mål for det næste kvartal?
 • Hvad skal din næste rolle i virksomheden være? Hvordan vil dine ansvarsområder være anderledes?
 • Hvilke professionelle udviklingsmuligheder vil du gerne afsøge for at nå dertil?
 • Hvilke karrieremål er vigtige for dig?
 • Hvordan foretrækker du at få feedback / anerkendelse for dit arbejde?
 • Hvad kan vi gøre for at forbedre forholdet mellem medarbejder og leder?

Spørgsmål ift. tilfredshed på jobbet

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser bruges til at måle, hvordan medarbejderen har det på arbejdspladsen. Trivselsundersøgelser skal derfor forsøge at stille skarpt på, hvordan han har det med sit arbejde og det generelle arbejdsmiljø.

 • Har du en klar forståelse for, hvad virksomhedens mål er?
 • Er du bekendt med, hvad der kræves af din rolle, for at virksomheden kan nå sit mål?
 • Mener du, at der er plads til at du som person kan udvikle dig i virksomheden?
 • Ser du dig selv arbejde i virksomheden om 2 år?
 • Er du generelt tilfreds med dit arbejde?
 • Hvordan vil du vurdere kulturen på arbejdspladsen?
 • Får du hjælp af dine kolleger når du har brug for det?
 • Ved du hvem du skal gå til, hvis der dukker uforudsete problemer op?
 • Har du ressourcerne og værktøjerne til at gøre et tilfredsstillende stykke arbejde?
 • Opfordre dine ledere dig til at gøre dit bedste?
 • Føler du, at du bliver anerkendt for dit arbejde på arbejdspladsen?
 • Føler du, at dine holdninger bliver anerkendt af ledelsen?
 • Føler du, at der er plads til personlig udvikling, såsom kompetenceudvikling?
 • Bliver du inddraget af ledelsen, når der skal træffes beslutninger, som relaterer sig til dit arbejde?
 • Føler du, at du bliver værdsat af din leder?
 • Føler du, at du har fået nok træning / oplæring til at håndtere kundernes problemer?
 • Føler du, at der er et godt arbejdsmiljø?
 • Medfører dit job unødig stress?
 • Føler du, at virksomheden har en fair politik overfor alle medarbejdere ift. forfremmelse?
 • Føler du, at der er en mening med dit arbejde?

Evalueringsspørgsmål efter træning eller oplæring

Disse spørgsmål målretter sig mod de aktiviteter, som skal sørge for at medarbejderen er klædt rigtigt på til sit arbejde.

 

Spørgeskema til før undervisning

 • Hvad forventer du at få ud af undervisningen?
 • Forventer du, at undervisningen vil hjælpe dig?
 • Har du nogen forventninger til udbyttet af undervisningen?
 • Er du nervøs for at deltage i undervisningen?
 • Ser du frem til undervisningen?
 • Var du på forhånd informeret om undervisningens indhold?
 • Har du fået en oversigt over undervisningens indhold?
 • Ved du, hvad undervisningen vil indeholde?
 • Er undervisningen timing passende for dig?

Spørgeskema til efter undervisning

 • Levede undervisningen op til dine forventninger?
 • Var du generelt tilfreds med undervisningen?
 • Lærte du noget nyt?
 • Blev selve undervisningen gennemført, som du havde håbet?
 • Hvordan kan vi forbedre undervisningen til det næste hold?
 • Var der er et klart mål med undervisningen?
 • Blev du opfordret til at deltage aktivt i undervisningen?
 • Hvor tilfreds var du med undervisningsmaterialet?
 • Hvordan var undervisningens niveau?
 • Hvor brugbar var undervisningen for dig?

Spørgsmål til Markedsresearch

Markedsresearch er vigtig, når virksomheder skal begive sig ind på nye markeder eller skal lancere et nyt produkt eller service. Spørgsmål til markedsundersøgelse indeholder spørgsmål om demografi, tidligere købsadfærd og fremtidige forventninger. Du skal forsøge at begrænse mængden af demografiske spørgsmål og sensitive emner, fordi de kan reducere mængden af tilbagemeldinger.

 • Hvor gammel er du?
 • Hvilket køn er du?
 • Hvad er dit uddannelsesniveau?
 • Hvor bor du? (region, postnummer, land?)
 • Hvilken branche arbejder du med?
 • Hvor mange bor i din husholdning?
 • Hvad er dine største udfordringer?
 • Hvad er dine primære mål?
 • Hvad er vigtigst for dig?
 • Hvor læser du nyheder?
 • Hvordan indsamler du informationer om emner, som du vil vide mere om?
 • Hvordan foretrækker du at købe dagligvarer/elektronik/indsæt din niche?
 • Hvad er sandsynligheden for, at du vil anbefale vores virksomhed til en ven?
 • Hvor længe har du været kunde?
 • Hvilke problemer løser vi for dig?
 • Hvordan passer vores produkt/service ind i din dagligdag?
 • Hvor godt opfylder vores produkt dine behov?
 • Hvad ville du ønske, at vores produkt gjorde, som det ikke gør lige nu?
 • Hvad kan du mindst lide ved vores produkt?
 • Hvad fik dig til at vælge os frem for vores konkurrenter?
 • Hvordan vil du vurdere din seneste oplevelse med os?
 • Hvordan fandt du os?

Spørgsmål til konkurrentanalyse

 • Hvordan vurderer du vores brand ift. konkurrenterne?
 • Hvor ofte besøger du en konkurrents hjemmeside?
 • Hvilke søgeord søger du efter, når du vil læse mere om vores produkt?
 • Hvilke platforme bruger du, når du vil læse mere om vores produkt?
 • Hvilken type indhold vil du helst se ift. vores produkt?

Spørgsmål til Undervisningsevaluering

Undervisningsevalueringen er en vigtig afslutning på ethvert forløb, kursus eller undervisning. Det kan hjælpe dig med at forbedre indholdet af undervisningen, hvis du afslutningsvis spørger eleverne om deres mening. Vi har samlet nogle forslag til spørgsmål herunder.

 

Elevevaluering

En elevevaluering handler om at få elevens feedback ift. arbejdsmængden og dens påvirkning på eleven.

 • Hvor ofte er lektier skyld i, at du får for lidt søvn?
 • Hvor ofte bekymrer du dig om skoleopgaver?
 • Bekymrer det dig, om du kommer ind på den uddannelse, som du har som førsteprioritet?
 • Hvor mange timer bruger du om dagen på lektier?
 • Hjælper lektierne dig med at forstå emnet, som vi lige nu arbejder med?
 • Hvor meget sover du som regel i hverdagene?
 • Hvor har du din telefon, når du lægger dig til at sove?
 • Hvor godt vurderer du, at du håndterer stress?
 • Hvor mange gange har du i den seneste måned oplevelet udmattelse, søvnbesvær eller hovedpine?
 • Hvor ofte gør du alt hvad du kan ift. skolen?
 • Hvor ofte kan du lide at lave skolearbejde?
 • Hvor ofte finder du skolearbejdet værdifuldt?
 • Anerkender dine undervisere elevernes ideer?
 • Behandler dine undervisere eleverne med respekt?
 • Føler du, at du hører til i din skole?
 • Føler du, at de andre elever accepterer dig for den du er?
 • Hvor vigtig er det for dine forældre, at skolen udfordre dig?
 • Hvor meget bekymrer dine forældre sig for, at du får dårlige karakterer i skolen?

Lærerevaluering

En lærerevaluering handler om pensum og forholdet mellem læreren og administrationen.

 • Anerkender skolen dit arbejde?
 • Behandler skolens ledelse lærerstaben godt?
 • Hvor gode er de professionelle udviklingsmuligheder?
 • Får du input til, hvordan du kan udvikle dit professionelt?
 • Hvordan vil du vurdere skolens faciliteter?
 • Er der gensidig respekt mellem studerende og lærere?
 • Anerkender skolens administration dine input til, hvordan du arbejder bedst?
 • Hvor objektivt bliver dine præstationer målt?
 • Hjælper din skoles evalueringssystem dig med at forbedre din undervisning?
 • Samler skolen de ansatte for at få feedback til, hvordan de kan tilbyde en bedre læringsoplevelse?

Spørgsmål til evaluering af events og arrangementer

Event evalueringer kan kategoriseres inden for:

 1. En evaluering før eventen

 2. En evaluering efter eventen

 

Evaluering før et event

Denne undersøgelse bruges til at afdække deltagernes forventninger til det kommende event.

 • Hvor hørte du om vores event?
 • Hvornår regner du med at ankomme?
 • Hvilken social platform foretrækker du at modtage nyheder på?
 • Hvor tilfreds er du med eventens lokation?
 • Har du deltaget i eventen før?
 • Hvilken oplægsholder ser du mest frem til?
 • Er der nogle bestemt informationer om arrangementet, som du ikke let kunne finde?
 • Har du nogle bestemte behov eller handikap, som vi kan hjælpe med?
 • Har du nogle bestemte allergier, som vi skal tage højde for?

Evaluering efter et event

Her skal vi have deltagernes holdning til faciliteterne, indholdet og generelle anbefalinger til fremtidige events.

 • Hvor tilfreds var du med eventen?
 • Hvad kunne du bedst lide ved eventen?
 • Hvor kunne du mindst lide ved eventen?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil deltage i et af vores events i fremtiden?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil deltage igen?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dette event til en ven?
 • Levede eventen op til dine forventninger?
 • Hvilke emner og aktiviteter vil du gerne se på fremtidige events?
 • Fik du tilstrækkelig med information før eventen?
 • Var eventen for lang, for kort eller meget passende?
 • Hvor imødekommende var personalet?
 • Hvor hjælpsomme var personalet?
 • Hvor komfortabel var du med at stille spørgsmål til eventen?
 • Jeg lærte noget af eventen?

Spørgsmål til evaluering i Sundhedsvæsenet

Evalueringer i Sundhedsvæsenet indeholder primært spørgsmål om patienttilfredshed, medarbejderundersøgelser og andre evalueringer, som kan indeholde fortrolige oplysninger.

 • Hvordan kan vi forbedre vores service?
 • Var let at lave en aftale?
 • Var det let at registrere din ankomst?
 • Afsatte lægen passende tid til undersøgelsen/konsultationen?
 • Var du tilfreds med lægen, som tilså dig?
 • Virkede lægen engageret i din situation?
 • Var lægen imødekommende?
 • Vil du anbefale venner eller familie, at vælge den samme læge som dig?
 • Har du en sundhedsforsikring?
 • Hvor ofte har du fået modsigende udtalelser fra sundhedspersonale ift. din nuværende sygdom?
 • Hvor tilfreds har du været med din generelle oplevelse hos os?
 • Fulgte personalet passende hygiejnemæssige procedure i forbindelse med din konsultation?

Mål Kendskabsgrad til dit brand

Det er vigtigt at kende til din virksomheds kendskabsgrad ift. forskellige segmenter, når du planlægger din markedsføring. Det er netop den viden, som du får igennem disse spørgsmål.

 • Har du for nyligt set en annonce for vores produkt/service?
 • Har du nogensinde brugt et produkt fra DINVIRKSOMHED?
 • Kan du huske, om du har set en reklame fra DINVIRKSOMHED i den seneste uge?
 • Hvilke ord ville du bruge til at beskrive dette brand?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale brandet til dine venner eller familie?
 • Har du været tilfreds med de produkter, som brandet leverer?
 • Ville du vælge brandet igen, hvis du skulle bruges deres produkt/service?
 • Levede brandets produkter op til dine forventninger?
 • Hvilke brands vil du mene, at DINVIRKSOMHED er i konkurrence med?

Feedback til din hjemmeside

Det er i dag helt centralt med en god hjemmesideoplevelse i dag. Der er kun en måde du kan være sikker på, at din virksomhed lever op til de besøgendes forventninger – og det er at spørge dem, hvad du kan gøre endnu bedre. Nogle af de spørgsmål, som du kan spørge dine besøgende om, er:

 • Var det let at finde det, som du ledte efter på vores hjemmeside?
 • Fandt du alt den information, som du søgte efter på vores hjemmeside?
 • Har du nogle forslag til, hvad vi kan gøre anderledes på vores hjemmeside?
 • Levede vores hjemmeside op til dine forventninger?
 • Tog det lang tid at finde den information, som du søgte efter på vores hjemmeside?
 • Kan du lide vores hjemmesides design?
 • Virkede vores hjemmeside godt på din enhed?
 • Virker informationerne på vores hjemmeside troværdig?
 • Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores hjemmeside til andre?

Evaluering efter et salg

Hver kunde skal efter et salg gennemgå en hurtig undersøgelse. På den måde kan virksomheder få indblik i, hvad kunderne kan lide, hvad i kan gøre bedre og, hvor de har hørt om jer. Der er generelt to scenarier, hvor man bruger den her type evaluering:

 

Spørgsmål efter et salg

Hvordan vil du vurdere prisen for produktet?

 • Var det svært at finde produktet på vores hjemmeside?
 • Var det let at gennemføre købsprocessen?
 • Har du forslag til, hvad vi kan gøre bedre?

Spørgsmål efter levering

Er produktets kvalitet som forventet?

 • Ligner produktet præcist dét, som du bestilte online?
 • Var du tilfreds med leveringstiden?
 • Vil du købe et produkt fra os igen?

Rejser og transport

Samkørsel, taxikørsel, busture, togture eller flyrejser. Der er efterspørgsel på transport – og derfor skal virksomheder, som tilbyder transport, også spørge, hvad de kan gøre bedre.

 • Var det en komfortabel tur?
 • Var dine valgte sæder tilgængelige?
 • Var sæderne rene?
 • Havde du nogle problemer med at finde bussen/taxien?
 • Var chaufføren venlig?
 • Hvor tilfreds var du med turen?
 • Vil du vælge os igen, hvis du får samme transportbehov i fremtiden?

Få feedback fra dine kunder. Prøv det uden kreditkort.

OPRET BRUGER

Anbefalet Læsning