Et udvalg af vores kunder

“Du har sparet os for så meget tid og bøvl. Det her er super smart og let at bruge!”

Carsten Vestergaard, AMR på Nøvlingskov Efterskole

“Det var super nemt. og vi vil HELT sikkert bruge det igen.”

Karina Juul Pallesen, Højer Design Efterskole

Processen er enkel

Besvar på alle enheder

Eleverne kan besvare jeres evalueringer uanset om de er på mobil eller computer.

Det øger svarraten og gør det lettere for både skole og elever at finde tid til at udfylde evalueringerne.

Slut med at gemme PDF filer, rette datoer og tjekke, om det hele er uploadet

I får jeres egen underside på SmartEvaluering.dk/EfterskolensNavn.

Her vil jeres seneste evalueringsresultater automatisk blive uploadet, når alle elever har besvaret evalueringen. De seneste data for Overgangsfrekvensen og Karaktergennemsnittet vil også automatisk blive importeret.

Se eksempel på landingsside her

Vi giver tilbage til efterskolerne

Vi donerer 10 % af vores overskud til Broen Danmark, som sammen med Efterskoleforeningen og Egmont Fonden hjælper børn af fattige familier med at komme på efterskole. Læs mere her.

Tilfredshed eller pengene igen.

Mangler i en funktion, som i ser som vigtig, så skriv endelig til os – vi udvikler konstant på platformen!

Evalueringspakken

 • Administrationspanel
 • Skræddersyede skabeloner
 • Alle analysemetoder
 • Export af resultater til Excel og PDF
 • Jeres egen landingsside på SmartEvaluering.dk til offentliggørelse af evalueringer
 • Telefonisk support alle ugens dage
 • Direkte indflydelse på platformens fremtidige udvikling

Prisen varierer efter skolens størrelse

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål

Skriv eller ring på 27829005

  Efterskoler har i mange år brugt op mod 35 timer på at gennemføre en Undervisningsmiljøvurdering

  Det er dikteret fra højeste sted, at elever, studerende og alle andre deltagere i privat undervisning skal gennemføre en Undervisningsmiljøvurdering minimum hvert tredje år. Denne evaluering er den tredje obligatoriske evaluering, som efterskoler skal gennemføre for at være tilskudsberettiget; den årlige evaluering af undervisningen og selvevalueringen, som skal gennemføres minimum hvert andet år, danner tilsammen den hellige trio af evalueringer, som efterskoler skal gennemføre.

  Efterskoler ser aldrig frem til at gennemføre en Undervisningsmiljøvurdering. Undervisningsmiljøvurdering, i daglig tale UMV, er som regel den største af de tre evalueringer, da man her skal samle op på det fysiske, psykiske og den æstetiske sfære på efterskolen. Det er derfor også den evaluering, som tager længst tid og flest ressourcer at formulere spørgerammen til, gennemføre og analysere til såvel eget brug og til præsentation overfor bestyrelsen på efterskolen.

  En rundspørge blandt 10 efterskoler har vist, at de i gennemsnit bruger 26 timer på at gennemføre en undervisningsmiljøvurdering, da de hvert år genovervejer deres spørgeramme, omformulere nye spørgsmål, genopdager deres evalueringsværktøj (glemte kodeord og funktionalitet), analyse af datene og udarbejdelse af handlingsplan.

  Evalueringsværktøj målrettet efterskoler

  SmartEvaluering.dk beskæftiger sig i modsætning til alle andre former spørgeskemaplatforme sig ikke med hoteller, tandlæger eller sågar folkeskoler – vi har stillet knivskarpt på at give efterskolerne et værktøj, som de kan bruge til at gennemføre den årlige evaluering, selvevaluering og undervisningsmiljøvurdering. Eftersom de skal laves hhv. hvert, hvert andet og hvert tredje år, så betyder det, at man enkelte år skal lave flere evalueringer og derfor vil hver efterskole, henover 10 år, i gennemsnit bruge 40 timer på at gennemføre evalueringer.

  Efterskoler har efterspurgt et værktøj, sådan man kan gennemføre dem hurtigereDe obligatoriske evalueringer for efterskoler giver som regel ikke ny information, men i stedet bekræfter det blot den viden, man allerede har om sine elever. Efterskoler er den type virksomhed i landet, som kender sine kunder bedst, fordi de går op og ned af dem hver eneste dag. Det betyder, at de ved, hvem der føler sig mobbede, hvor toiletterne ikke virker eller, hvem, som har svært ved at følge med i timerne. Evalueringerne har for det meste været et redskab fra Ministeriet, sådan de kan tjekke op på, om kvaliteten er god nok – men kvantitative data besvarer ikke mange forhold. 3,8 ud af 5 fortæller ikke så meget i sig selv.

  Grundig analyse af dataene gør efterskoler i stand til at handle

  SmartEvaluering hjælper efterskolerne til at dykke længere ned i datene. Platformen kan selvfølgelig håndtere alle de almindelige former for analyser, såsom at give et overblik og gennemsnitsvurderingen på hvert spørgsmål eller give efterskolen mulighed for at dykke ned i hver enkelt besvarelse. Bestyrelsen vil også gerne have præsenteret udviklingen fra de seneste år, og derfor kan man med 2 klik sammenligne svarene på ét spørgsmål fra to perioder.Men, der hvor SmartEvaluering virkeligt skinner igennem, er, at man har mulighed for at gennemføre krydstabuleringer.

  Dette smarte ord dækker over noget meget håndgribeligt: Man kan sammenligne svarene på to spørgsmål. Man kan eksempelvis sammenholde svarene fra ’Hvor ofte føler du dig mobbet’ og ’Hvor bor du på efterskolen’ for at se, at eks. 85 % af dem, som føler sig mobbet, bor på grøn gang. Man kan også sammenligne ’Er du tilfreds med toiletterne’ med ’Hvor tilfreds er du med maden/undervisningen/lærerne/udflugterne/osv’ for at bekræfte, at der er en gruppe unge, som bare generelt er utilfredse, fordi man igennem krydstabulering kan se, at eks. 95 % af dem, som er utilfredse med toiletterne også er utilfredse med det spørgsmål, som man sammenligner med. Det er virkeligt godt at kunne præsentere på næste bestyrelsesmøde, og det bedste er, at med evalueringsværktøjet for efterskoler tog det ikke mere end 5 minutter at trykke sig igennem og konkludere,

  • Hvor bor dem, som føler sig mobbede
  • Hvor bor dem, som ikke er tilfredse med undervisningen
  • Er det en bestemt klasse, som er utilfredse med undervisningen
  • Er det en bestemt linje, som ikke har mange venner

  Denne information ville normalt tage lang tid at analysere, fordi man før skulle gå igennem hver enkelt besvarelse, men man kan i stedet tage helikopteren op og se det hele fra oven.SmartEvaluering er et effektivt værktøj for efterskoler, som vil gennemføre den årlige evaluering af undervisningen, selvevaluering eller undervisningsmiljøvurdering (UMV). Har du nogle forslag til, hvad platformen skal kunne, så kontakt os endelig på kontakt@smartevaluering.dk.