5 Tips Til At Øge Svarraten På Din Kursusevaluering

5 Tips Til At Øge Svarraten På Din Kursusevaluering

Generelt om tilfredshed

5 Tips Til At Øge Svarraten På Din Kursusevaluering

5 Tips Til At Øge Svarraten På Din Kursusevaluering

Det burde ikke komme som en overraskelse, at det er vigtigt at evaluere på sit kursus. Det er let og tager ikke lang tid, hvis man bruger den rigtige metode. 

Overgangen til online spørgeskemaer betyder, at man allerede har sparret timevis af arbejde med dataindsamling og analyse, men hvis du vil være sikker på, at din evalueringsprocedure, i forbindelse med dit kursus, spiller som en velsmurt guitar i DRs Symfoniorkester – så læs eller skim henover nedenstående punkter.

Her kommer 5 råd, som kan øge din svarrate når du evaluerer dit kursus

1. Vær klar i din kommunikation med deltagerne

 • Du skal garanterer, at deltagernes besvarelser er anonyme og, at du vil behandle tilbagemeldingerne fortroligt.

 • Fortæl deltagerne, hvornår evalueringen vil begynde og gør det klart, hvor længe de har og, hvordan de ved, at de er færdige.

 • Fortæl, hvordan tilbagemeldingerne vil blive brugt – hvordan det vil komme deltagerne, underviseren og hele organisationen til gode.

 • Fremhæv værdien af tilbagemeldingerne ved at dele eksempler med, hvordan tidligere evalueringer har haft en helt konkret effekt på undervisningen eller processen.

2. Sørg for at deltagerne har rig mulighed for at bevare spørgeskemaet

 • Sørg for at sende et link til dit spørgeskema til dem på SMS eller mail

 • Læg et link op på jeres intranet eller Facebook gruppe

 • Del evalueringskoden til jeres evaluering på trykt materiale

3. Motiver deltagerne til at deltage i evalueringen af kurset

 • Del kursusevalueringens resultater med alle deltagerne, når i er færdige

 • Overvej at gøre evalueringen en obligatorisk del af kurset

 • Overvej at tilbyde deltagerne ekstra goder, når de har gennemført evalueringen*

*Pas på med at motivere deltagerne med ekstra tid til den næstkommende aktivitet. Fx mere tid til en test eller tidligere pause, fordi det kan gøre, at de skynder sig igennem spørgeskemaet og derfor falder validiteten af dine resultater.

4. Gør ikke evalueringen af kurset til en kompliceret proces

 • Forklar deltagerne, hvordan de kan tilgå spørgeskemaet online. Sørg for at deltagerne både kan tilgå evalueringen af kurset på deres telefon eller tabet.

 • Sørg for at dit spørgeskema har en passende længde, så man ikke render træt i evalueringen halvvejs igennem og skynder sig igennem de sidste spørgsmål.

 • Sørg for at linket til evalueringen findes på oplagte steder: Det kan være i en SMS, mail, Facebookgruppe eller et intranet.

 • Mind deltagerne om, at de skal tage deres telefon eller computer med til netop den lektion, så de kan evaluere.

5. Mind deltagerne om at evaluere

 • Er der tale om et længere kursus, så kan du sende spørgeskemaet til deltagerne en gang eller to i de sidste dage af kurset, samt efter kurset.

 • Sørg for at underviserne understreger vigtigheden af, at alle deltagerne gennemfører evalueringen.

Hvorfor skal deltagerne evaluere online og ikke i hånden?

Online evalueringer giver deltagerne en større fleksibilitet ift. at gennemføre evalueringer – i hvert fald når man sammenligner med papirbaserede evalueringer. Vil svarraten falde, når man gør evalueringsprocessen digital? Det er en almindelig overvejelse, som mange organisationer har. Det korte svar er, at svarraten muligvis vil falde i starten. Men, efterhånden som man lærer den rigtige metode, så vil du få bedre data og spare oceaner af tid på håndtering, dataindtastning og analyse af besvarelserne.

Hvordan evaluerer du i dag?

Føler du, at der er plads til forbedringer i din evalueringsproces i dag? Så prøv Smartevaluering – gratis og uforpligtende i 30 dage. 

Prøv det gratis

*uden brug af kreditkort*