Teknikker til Markedsundersøgelse:

Primær og Sekundær Markedsresearch

Teknikker til Markedsundersøgelse:

Primær og Sekundær Markedsresearch

Det kan være en stor mundfuld at gennemføre en markedsundersøgelse; især når du skal argumentere for dine metoder overfor dig selv og din chef. Bliv klogere på, hvordan du argumenterer for din metode på 5 minutter – det er ikke så tungt, som du skulle tro.

Du kan hoppe til de forskellige afsnit ved at klikke her:

Hvis du ikke gennemfører en markedsundersøgelse, er der stor risiko for, at dine initiativer vil slå fejl og du bagefter skal bruge meget tid og ressourcer på at rette op på produkter, som ikke helt passede til dine kunder alligevel.

Hvad handler en markedsundersøgelse om?

Markedsresearch kan godt anses for at være en metode, hvorigennem man får en fornemmelse for kundernes behov – og nogle af faktorerne kan undersøges igennem 5 trin:

Fordelene ved markedsresearch

Udnyt muligheder i markedet

En af de største fordele ved at gennemføre markedsundersøgelser er, at det gør dig i stand til at finde muligheder i markedet og effektivt forfølge dem. Du kan eksempelvis finde ud af, om dit produkt kan bruges af en målgruppe, som du ikke markedsfører det til i dag.

Bedre kommunikation

Markedsundersøgelser hjælper dig med at finde den bedste måde at kommunikere til netop dine kunder. Du lærer som regel noget nyt om kundernes interesser, personligheder og ting de ikke kan lide, så derfor kan du lettere skabe et relevant budskab til dem.

Minimering af risiko

En anden stor konsekvens ved markedsundersøgelser er, at det hjælper virksomheden med at reducere risikoen, hvis de handler på baggrund af de resultater der kommer frem. Det kan være, at du skal hæve kvaliteten af en produktserie eller sælge flere enheder i samme kasse, fordi det er det, som kunderne efterspørger.

Afdække markedstrends

Markedet skifter konstant. Markedsundersøgelser kan hjælpe dig med at afdække disse trends og bagefter lave en plan for at følge trop med kunderne.

Find potentielle problemer

Eftersom markedsundersøgelsen giver dig indsigt i kundernes reaktioner, valg og præferencer, så kan din virksomhed tilpasse produktet, eventuelt før det bliver lanceret.

Typer Af Markedsundersøgelser

Primær Research / Primær Data / Primære Dataindsamling

Kært barn har mange navne, men denne form for research bliver gennemført af virksomheden selv, med det formål at indsamle information, der kan forbedre deres produkter eller services. Primær research er også kendt som field research fordi indsamlingen sker fra bunden af, uden brug af eksisterende information. Man kan indsamle primær data eller information igennem kvalitative researchmetoder, samt kvantitative metoder. Primær research er den mest almindelige form for markedsundersøgelse og er også den mest værdifulde type.

Primær dataindsamling ofte den mest relevante metode, fordi der sjældent er eksisterende data, som lige præcis beskriver din branche, dit produkt, din situation og dit mål med en undersøgelse – og derfor må virksomheden selv skabe dataene.

Sekundær Research / Sekundær Data / Sekundær Dataindsamling

I modsætning til primær research, så er sekundær research in undersøgelsesmetode, som ikke har til formål at starte på en frisk, men samler i stedet information fra forskellige kilder. Denne metode fokuserer på data eller information, som er indsamlet af andre mennesker og er enten gjort tilgængeligt gratis eller mod betaling på nettet.
Ved sekundær research indsamler man informationer fra regeringen, nyheder, magasiner og en lang række vidensbanker.
En af fordelene ved sekundær research er, at det næsten er gratis og tager meget mindre tid.

Kvalitativ Research

Kvalitativ research, eller kvalitativ markedsundersøgelse, er en undersøgelsesmetode, som primært fokuserer på følelser og meninger. Denne form for undersøgelse prøver at komme tæt på kunden for at danne sig et overblik over, hvad de mangler og om de virkeligt kan lide produktet eller ej. Nogle af de mest brugte metoder til kvalitative research metoder er fokusgruppeinterviews eller ansigt til ansigt interviews.

Kvantitativ Research

Kvantitativ markedsresearch er en form for markedsundersøgelse, som er baseret på fakta og statistiske data fremfor følelser eller kundens meninger. Denne form for research kan være meget værdifuld, når den bliver koblet op på enten primær eller sekundær data. Nogle af de mest almindelige former for kvantitative undersøgelser er exit spørgeskemaundersøgelser.

5 Teknikker til Primær Dataindsamling

Herunder er beskrevet 5 måder at gennemføre en primær markedsundersøgelse på.

Fokusgruppe

En af de primære måder at indsamle primær data er igennem fokusgrupper. Denne metode indebærer, at du samler en lille flok mennesker i et rum eller sted, hvor du stiller dem opklarende spørgsmål omkring produktet, udviklingen, deres præferencer, feedback osv. Fokusgrupper kan gennemføres på alle lokationer. I dag kan man også gennemføre fokusgrupper online igennem videoopkald.

Den primære opgave er, at deltagerne har noget til fælles. De skal enten være samme aldersgruppe, samme køb, have de samme hobbyer, samme præferencer eller noget helt femte.
Udvælgelsen skal afhænge af, hvilken målgruppe du forsøger at ramme eller, hvilken produkt du sælger. Deltagerne i fokusgruppen bliver efterfølgende betalt med gavekort eller penge.
Fokusgrupper er en kvalitativ researchmetode og hjælper virksomheder med at få en stor mængde viden om kunderne og markedstrends.

Spørgeskemaundersøgelser og evalueringer

En anden effektiv måde at gennemføre primær dataindsamling er igennem spørgeskemaer. Termet ”spørgeskema” er et bredt udtryk og det dækker over mange andre termer, såsom spørgeskema spørgsmål, spørgeskemaformer, interviews, kundetilfredshedsundersøgelser osv. En af de meste almindelige metoder til at få udfyldt et spørgeskema er ved betalingsøjeblikket, for her kan virksomheden har gjort det godt hidtil.
I dag bliver langt de fleste spørgeskemaundersøgelser gennemført online igennem evalueringsplatforme, og det gør virksomheden i stand til at indsamle store mængder feedback, som efterfølgende kan analyseret for at finde tendenser mellem køn, alder, præferencer, tilfredshed og holdninger.

De første 30 dage er på husets regning!

*intet kreditkort nødvendigt*

  Observationer

  Der er to primære observationsteknikker, eller researchmetoder, når det kommer til indsamling af primær data.

  1. Den ene er observation igennem interaktion og kommunikation med det observerede.
  1. Den anden er igennem observation uden kontakt med det observerede.

  Denne form for undersøgelsesmetode falder under kvantitativ data, da man igennem metoden kan vurdere eller måle respondentens adfærd eller brugerne generelt.

  Eksperimenter

  Denne metode involverer videnskabelige tests, hvor man bruger hypoteser og variabler osv. Denne kvantitative form for markedsresearch kan enten kontrolleres ude i felten eller i et kontrolleret miljø.
  Et eksempel på denne form for undersøgelse: En fødevarevirksomhed laver 3 forskellige former for emballage og sælger derefter produkterne til forskellige forbrugere. Efter en bestemt tidsramme analyserer man salget og konkluderer, hvilken emballage kunderne foretrækker.

  Dybdegående Interviews

  Denne form for interviewmetode falder under kvalitativ research, fordi man kan dykke ned i, hvilke præferencer og holdninger kunden har. Interviews indeholder, i modsætning til fokusgrupper, interaktion mellem intervieweren og en respondent, hvor man kan bruge mange forskellige interview metoder, som ikke begrænser intervieweren.

  Interviews er ikke altid et begrænset antal spørgsmål, men kan også fremstå som en samtale med den potentielle kunde. Denne form for markedsundersøgelse hjælper virksomheden til at forstå, hvad kunden vil have – og svarene kan senere analyseres for at komme til en samlet konklusion.

  To Måder At Indsamle Sekundær Data

  Sekundær dataindsamling bliver primært gennemført ved at indsamle information fra forskellige kilder, som man bagefter konkluderer på. De to primære kilder til sekundær data er:

  Interne kilder

  Interne kilder er dem, som allerede findes og ligger i virksomhedens database. Interne kilder er information, som allerede er indsamlet af virksomheden og kan vise sig at være værdifulde til fremtidige projekter. I mange situationer kan interne kilder vise sig at være nok til, at man kan udvikle et nyt produkt eller service.
  Eksempler:

  Regnskaber og budgetter Tidligere budgetter kan bruges til at finde statistikker og indsigt, som kan bruges, når man evaluerer på årets gang.
  Produktregnskaber Disse regnskaber kan bruges til at få indsigt i, hvilke produkter, som tidligere har medført overskud.
  Lageroversigt Dette er et andet datagrundlag, som kan bruges til at få et overblik over markedet.
  Salgstal Virksomheden gemmer deres tidligere salgstal og de kan analyseres, hvis man vil konkludere på dem eller lave om i salgsorganisationen.

  Eksterne kilder

  I tilfælde af, at de interne kilder ikke er tilstrækkelige eller indeholder tilpas mængde information, så kan man arbejde med eksterne kilder. Det er kilder, som er indsamlet af andre virksomheder eller mennesker. De er opsamlet uden for virksomheden og indeholder mange kilder. Eksterne kilder er også et bredt term og derfor skal man være kritisk, når man arbejder med dem.
  Eksempler:
  Statslige kilder Mange regeringskilder kan bruges til at blive klogere på utallige emner.
  Universiteter Mange universitetsstuderende indsamler informationer, som kan bruges af virksomheder.
  Internettet Internettet er den mest brugte kilde til sekundær data, men har også ulempen af at indeholde mange utroværdige kilder og ufuldstændig information.
  Konkurrent data Mange virksomheder bruger data, som er indsamlet af andre organisationer – også dem, som er indsamlet af deres konkurrenter.

  Fejl du skal undgå når du laver markedsundersøgelser

  Kun lave sekundær markedsresearch

  Når du gennemfører markedsundersøgelser, så skal du undgå at lave fejlen, hvor du kun gennemføre sekundær markedsresearch og helt udelader primær data. Det er rigtigt, at sekundær data er vigtigt og sparer dig tid, men primær data kan måske give dig et friskt perspektiv, som er opdateret med de seneste resultater – og primær data giver ofte et bedre billede af markedet. Kundernes værdier, holdninger, livsstil og interesser kan ofte kun afdækkes igennem primær dataindsamling, medmindre man er virkeligt heldig at finde en undersøgelse, som er 100 % magen til den, som man selv ville gennemføre.

  Kun lave primær markedsresearch

  En anden almindelige fejl er kun at lave primær dataindsamling. Virksomheder bruger nogle gange unødigt meget tid og penge på at gennemføre primære undersøgelser, for at få svar på ting, som sekundær data kunne have givet dem gratis og på meget kortere tid.

  Kun bruge nettet som kilde

  Det er rigtigt, at internettet er den største database over en bred vifte af informationer, men det kan være en stor fejl at have internettet som den eneste kilde til din markedsundersøgelse. Du skal huske på, at internettet ikke altid stiller pålidelige kilder til rådighed eller giver dig alle informationer.
  Ufuldstændig information er ikke farlig, men det vil være en god ide at underbygge dine data med kilder fra regeringen eller dine egne filer.

  Begrænset vision

  Det er meget almindeligt for mennesker at se det, som de ønsker at se. Men du har ikke råd til at have tunnelsyn, når du har en virksomhed. En fejl, som mange virksomheder ofte laver, er at de holder sig indenfor trygge rammer.

  Ikke kunne finde målgruppen

  En af de mest almindelige årsager til, virksomheder har svært ved at afsætte deres produkter er, at de ikke har fundet deres rette målgruppe. Det er lettere at finde brugere til nogle produkter, mens det kan være sværere at finde det perfekte segment for andre. Fødevareprodukter er en af dem. Men bare fordi det er svært, betyder ikke, at det er umuligt. Det er meget vigtigt, at alle virksomheder ved præcist, hvem deres målgruppe er og derefter fokusere deres marketing mod dem.

  Ikke give forbrugerne en grund til at hjælpe dig

  Forbrugerne er smarte og har brug for at få serveret ’fordele’ før de bliver tiltrukket. Når du beder kunderne besvare et spørgeskema, men undlader at give dem en god grund, så vil du ikke få mange svar. Men, hvis du på den anden side giver forbrugerne gavekort eller andet som tak for hjælpen, kan du pludselig forvente flere svar.

  Hvordan evaluerer du i dag?

  Føler du, at der er plads til forbedringer i din evalueringsproces i dag? Så prøv Smartevaluering – gratis og uforpligtende i 30 dage. 

   *uden brug af kreditkort*