Vil i have intern besked fra kunder, som er utilfredse? 

Personlig service. Jysk support. Dansk udviklet.

  Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

  Hvordan (Og Hvorfor)

  Tilfredse kolleger og medarbejdere er mere produktive, er mindre syge og skaber en god kultur.

  Medarbejdetilfredshed” er et term, som bruges til at beskrive, om dine medarbejdere (eller kolleger) er glade og får opfyldt deres behov på arbejdet.

  Medarbejdertilfredshed er et helt essentiel ift. Den generelle stemning på kontoret og den enkelte medarbejders produktivitet og motivation når han eller hun tjekker ind på arbejdspladsen.

  Medarbejderne er garanteret positive i netop din organisation, men utilfredse og neutrale medarbejdere kan måles direkte på bundlinjen.

  At måle medarbejdertilfredshed

  En medarbejdertilfredshedsundersøgelse er ofte anonym spørgeskemaundersøgelse, som bliver gennemført regelmæssigt for måle tilfredsheden blandt de ansatte.

  I en medarbejdertilfredshedsundersøgelse bliver der ofte dykket ned i områder som:

  • Ledelsen

  • Forståelsen for mission og vision

  • Frihedsgrader

  • Teamwork

  • Kommunikation

  • Kolleger

  De enkelte facetter i undersøgelsen varierer fra virksomhed til virksomhed.

  Du kan også lave en fokusgruppe

  En anden metode til at måle tilfredsheden er ved at samle en lille gruppe ansatte og stille dem de samme spørgsmål. Effektiviteten af denne metode afhænger meget af virksomhedens kultur; føler medarbejderne sig trygge ved at give ærlig feedback om kolleger, lederne eller organisationen generelt?

  Eller Exit Interviews

  En anden effektiv måde at gennemføre medarbejdertilfredshedsundersøgelser er ved at adspørge ansatte, som har sagt op. Tilfredse medarbejdere vil sjældent forlade virksomheden, så her kan man få den skinbarlige sandhed.

  Hvordan Forbedrer Man Tilfredsheden på Arbejdspladsen

  Før du går i gang med at forbedre medarbejdertilfredsheden, så skal du vide, hvad du kan forbedre. Den årlige rapport fra Society for Human Ressource Management 2017 Employee Job Satisfaction and Engagement Survey har identificeret de områder, som er vigtige for at en medarbejder er tilfredse og glad på arbejdspladsen.

  Undersøgelsens formål er at assistere lederen i at udvikle den rigtige spørgeramme, når de vil spørge ind til medarbejdertilfredshed og motivation. Forstår man ikke man medarbejdernes præferencer og motivation kan man bruge mange tusinde kroner på forkerte initiativer, som medarbejderne rent faktisk ikke ønsker.

  Undersøgelsens resultater opsummeret

  0%
  Prioriterer det at blive behandlet med respekt, som vigtig.
  0%
  Prioriterer kombineret løn og økonomiske fordele
  0%
  Prioriterer jobsikkerhed højest
  0%
  Prioriterer muligheden for at bruge ens kompetencer på arbejdet

  Det er også vigtigt, at nævne organisationens stabilitet, medarbejderens forhold til lederen, følelsen af sikkerhed på arbejdet og lederens respekt for medarbejderens ideer.

  Spørgsmål til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen

  Herunder er en række forslag til, hvilke spørgsmål i kan stille til medarbejderundersøgelsen:

  • Hvor meningsfuldt er dit arbejde?

  • Hvor udfordrende er dit arbejde?

  • Hvor ofte føler du dig stresset på arbejdet i løbet af en typisk uge?

  • Hvor godt bliver du betalt for det arbejde, du udfører?

  • Hvor meget betyder din mening om arbejdet for dine kollegaer?

  • Hvor ofte sker det, at de opgaver, din leder tildeler dig, hjælper dig med at udvikle dig professionelt?

  • Hvor mange muligheder har du for at blive forfremmet?

  • Hvor sandsynligt er det, at du vil søge et andet job uden for virksomheden?

  Sådan Gennemfører Du Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

  En medarbejdertilfredshedsundersøgelse skal bruges af en organisation eller virksomhed til at måle, hvordan arbejdsmiljøet, kulturen eller ansættelsen bliver opfattet. Til dette formål bruger man ofte en spørgeskemaundersøgelse.

  En tilfredshedsundersøgelse er en række af spørgsmål, som medarbejderne skal svare på, for at fortælle lederne, hvordan de har det med arbejdspladsen og kulturen.

  Undersøgelsen indeholder ofte spørgsmål, som både indeholder skalaspørgsmål og åbne spørgsmål, som kan gøre dem i stand til at udtrykke deres mening.

  Når lederen gentager en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i regelmæssige intervaller, og stiller de samme spørgsmål, kan han måle, hvilken effekt hans tiltag har.

  Fem Anbefalinger Til En Bedre Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

  Medarbejderundersøgelse og små faciliteringsgrupper hjælper lederen med at finde områder, hvor medarbejderne er tilfredse og utilfredse. Du kan selvfølgelig selv vælge, hvilke spørgsmål, som du vil stille, men der er nogle bestemte områder, som du skal holde dig fra.

  Du skal sørge for at undersøgelsen er anonym, har et formål, bliver besvaret af tilfældige ansatte og indeholder fokuserede spørgsmål.

  Anonymitet Er Vigtigt

  Anonyme undersøgelser – hvis de altså er det – kan give et realistisk billede af, hvordan medarbejderne, kulturen og virksomheden rent faktisk er. Spørgeskemaundersøgelser kan opfange brugbare, kvantificerbare data, som giver lederen et visuelt billede af, hvordan medarbejderne opfatter virksomheden.

  For at undersøgelsen kan være repræsentativ for virksomheden skal medarbejderne være trygge ved at svare sandt. Anonyme spørgeundersøgelser virser virksomhedens sande mening. Hvis undersøgelsers resultater har været brugt imod medarbejderne før i tiden, så vil de holde tilbage med at fortælle sandheden.

  Virksomheder, som er medarbejderorienterede, vil med meget lille sandsynlighed bruge de indsamlede oplysninger mod deres medarbejdere. Hvis du sørger for at hele processen er gennemsigtig, så vil medarbejderne lære, at de kan overlade deres ærlige mening til lederen uden konsekvenser.

  Gennemfør Tilfredshedsundersøgelsen På Arbejdet

  Medarbejdertilfredshedsundersøgelser skal gennemføres det sted, hvor medarbejderen arbejder. Hvis en leder føler behovet for at gennemføre evalueringerne andetsteds kan det være tegn på underliggende problemer, som bør adresseres. Det afspejler, at lederen ikke tør lade deres ansatte være ærlige på arbejdspladsen.

  Defineret og Kommunikeret Formål

  Der bør være et klart defineret og kommunikeret formål for undersøgelsen. Du skal sikre, at medarbejderne er klar over dette formål, fordi de derved bliver klar over, hvilken sammenhæng deres feedback kan bruges.

  Spørg Tilfældige Ansatte

  Lederen bør aldrig selv vælge, hvilke medarbejdere der skal spørges eller deltage i en fokusgruppe. Lederen. Enten skal alle eller tilfældigt udvalgte medarbejdere gennemføre evalueringen.

  Fokuserede Spørgsmål

  Hvis i selv formulerer spørgsmålene i undersøgelsen skal i evaluere spørgerammen for at være sikker på, at der ikke er nogen ledende, uklare spørgsmål eller spørgsmål, som kan misforstås. Du bør holde dine spørgsmål fokuserede på et bestemt område, hvor tilfredshed er vigtigt.

  Nogle af de områder, som normalvis er vigtige for medarbejdere er, at føle, at deres arbejde giver mening. Følelsen af, at deres input bliver værdsat eller, om de er i stand til at håndtere de daglige udfordringer.

  Du skal undgå at bruge mere end ét eksempel i hvert spørgsmål. I nogle tilfælde kan man komme til at spørge om to ting i samme spørgsmål, såsom ”min leders dør er altid åben, og de har altid tid til at svare på mine spørgsmål”. Dette spørgsmål vil give tvetydige svar, fordi det ikke klart, hvilket af de to områder, som er vigtigst at svare på.

  Lederen har muligvis en åben-dør politik, men har ikke tid til at hjælpe medarbejderne med deres problemer. Her vil det være meget oplagt, at dele spørgsmålet op i to.

  Effektive Medarbejdstilfredshedsundersøgelser Kræver Handling Fra Lederen

  Hvis en leder vælger at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, så må lederen også dedikere sig til at gennemføre ændringer i organisationen på baggrund af svarene fra undersøgelsen.

  Lederen skal også fortælle medarbejderne resultaterne af undersøgelsen.

  Gennemsigtighed er også helt centralt. Man skal åben kommunikere omkring de ændringer som undersøgelsen vil medføre.

  Er kommunikationen omkring resultaterne og opdateringer, så vil medarbejderne ikke stole på lederens motiver, når der skal gennemføres undersøgelser. Med tiden til medarbejderne stoppe med at svare eller kun svare det, som lederen vil høre. Derved bliver undersøgelsen spild af ressourcer.

  Det er en fælles opgave at sørge for tilfredse medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at man involvere medarbejderne i opgaven om at forbedre tilfredsheden på arbejdspladsen. Det er også vigtigt, at lederen forklarer medarbejderne, at det også er deres ansvar at hjælpe til at et godt arbejdsmiljø.

  Hvordan evaluerer du i dag?

  Føler du, at der er plads til forbedringer i din evalueringsproces i dag? Så prøv Smartevaluering – gratis og uforpligtende i 30 dage. 

  Prøv det gratis

  *uden brug af kreditkort*