Vil i have intern besked fra kunder, som er utilfredse? 

Personlig service. Jysk support. Dansk udviklet.

  Få mest muligt ud af dine evalueringer

  For at designe den bedste og mest effektive evalueringsproces for dit projekt, workshop, kursus eller event, så er der nogle spørgsmål, som du bør overveje:

  Hvem er modtageren?

  Hvem er modtageren af den data eller information, som du vil producere? Nogle mulige svar til dette spørgsmål kan omhandle: deltagerne, processen, hvem afholder projektet, deltagernes chefer, fremtidige deltagere, eventets koordinatorer eller nogle blandt deltagerne, som kendte mennesker eller eksterne netalere. I hvert eneste tilfælde vil dét, som de vægte som værdifuld feedback, være meget forskelligt. De vil lede efter forskelligt udbytte af din evalueringsproces. Du skal være meget klar over, hvad du skal bruge informationen til, før du kan besvare disse spørgsmål.

  Hvad er årsagen til evalueringen?

  Der er flere svar til dette spørgsmål, end hvad man først skulle tro. Nogle gange er svaret lige så lige til som at måle på en ændring – men det er mere undtagelsen end reglen. Lad os antage, at modtageren er fremtidige deltagere, så vil årsagen til evalueringen måske være at skabe interesse, nysgerrighed eller hype om eventet, kurset eller forløbet. Hvis afsenderen er dem, som har designet eventet, så vil man gerne vide, hvilket del, som har været mest interessant. Hvis afsenderen er ledelsen, så vil man muligvis være mere opsat på at finde ud af, hvor meget man har fået ud af eventet.

  Hvad skal man måle?

  Dette valg skal være i kontekst med de to foregående punkter. Hvis mit primære fokus er en team building øvelse, så vil min førsteprioritet være at dokumentere forbedringer i gruppens dynamik og relation. For at gøre dette, så skal man foretage en måling før og efter øvelsen. Alle mål med en workshop kan blive vendt om til et spørgsmål eller et vurderingsspørgmål. Eksempelvis ”På en skala fra 1-10, hvor godt forstår vi, hvordan vi får mest muligt ud af holdet som helhed?”. Spørgsmålet kan stilles før og efter en workshop. Det er råt, lige til og meget beskrivende for, om der er nogen, som har fået noget ud af kurset.

  Hvis dit mål med et kursus eller forløb er at sikre sikker håndtering af farlige materialer, så vil din prioritet være at måle viden om emnet igennem en afsluttende test. Hvis det handler om at måle løbende præstationer, eks. I forbindelse med et coaching forløb, så skal du fortsætte med at evaluere – selv efter kurset er ovre.

  Hvor lang tidsperiode skal din evaluering dække over?

  Jo kortere tidsperiode, jo mere sikker kan du være på, at ded ændringer du observerer rent faktisk er reelle. Når man arbejder med kurser eller forløb, som skal forbedre dynamikken i et hold, så kan man evaluere hver dag efter endt kursus for at demonstrere, at alle oplever fremgang. Her vil man designe en evaluering, som handler om dagens oplevelser.

  Hvis du nu var holdets leder, ville du så ikke også være mere interesseret i længerevarende forbedringer? Evalueringen skal i dette tilfælde dække over flere måneder. Regelmæssige samtaler og kvantitative evalueringer går ofte hånd i hånd. Hvis man bliver spurgt ”Hvordan har du brugt dine nyerhvervede kompetencer inden for de seneste 12 uger?” så har man ikke altid er svar parat. Nogle gange skal man hjælpes på vej af en coach eller leder.

  Hvordan evaluerer du i dag?

  Føler du, at der er plads til forbedringer i din evalueringsproces i dag? Så prøv Smartevaluering – gratis og uforpligtende i 30 dage. 

   *uden brug af kreditkort*

   Hvordan kan du analysere dine data?

   Problemet med længerevarende evalueringer er, at variablerne bliver mere og mere udtalte. Med andre ord, så vil man med mindre og mindre sikkerhed kunne sige, at medarbejderens adfærd skyldes indholdet af kurset – og mere og mere med andre faktorer.

   En måde at overkomme denne problematik er at triangulerer dine data. Det betyder, at før du begynder træningen vil du forudsige en række områder, hvor man kan se en forbedring. Eks. så vil man efter et kursus i telefonsalg kunne se færre, men længere, opkald; mange korte telefonopkald, hvor man hurtigt vurderer om emnet er købeklart eller ej; mere snak med de rette mennesker; større hitrate; flere bookede møder. Hvis du måler alt dette, og personerne bevæger sig i den antagede retning, så vil du have stærkere argumenter for, at kurset har haft en effekt.

   Hvordan kan du målrette deltagernes opmærksomhed mod værdien de skaber?

   Spørgsmålene i din evaluering vil påvirke deltagerne. Det kan hjælpe dem med at forstå den værdi, som du forsøger at skabe. Hvis du laver en pilottest på et projekt er det vigtigt at vide, hvor meget du har forbedret en eksisterende proces og derfor skal du spørge meget specifikt og lade dem være ærlige om forbederinger. Men, hvis det er vigtigere for dig, at deltagerne får brugt deres nyfundne viden, skal du spørge dem om, hvordan de vil agere i besteme situationer, nu de har været på kurset. Hvis du skal demonstrere en udvikling, så er det en fordel at stille før og efter spørgsmål. Eftersom en forandring sker over tid, så er det en god ide at måle små ændringer i adfærd, for at hjælpe dem med at være opmærksomme på forandringen. Hvis det handler om at skabe hype eller omtale om et event, så skal du bede deltagerne om at fortælle om deres bedste oplevelse, følelser og sådan.

   En evaluering af en social konstrueret proces. Det er en co-created, social, dynamisk og værdiladet proces, som betyder, at vi skal ligge mange tanker i, hvad vi vil stille af spørgsmål – de kan være altafgørende.