Evaluering af Undervisningen og Evalueringsskema download

Undervisningsevaluering

Online undervisningsevalueringer er en let, hurtig og billig måde at få ærlig feedback, som du højest sandsynligt ikke vil få på andre måder. Der findes flere måder at gennemføre en evaluering af undervisningen på, men den mest brugte form er skriftlig feedback via et spørgeskema, da den er meget skalerbar og giver mulighed for hurtigt at få vurderinger på ens undervisning. Resultaterne giver dig også mulighed for at lave statistikker, som du kan sammenligne med dine kolleger eller tidligere undervisningsgange og derved forbedre undervisningens indhold.

Den mest almindelige proces for evaluering af undervisning er:

 1. Underviseren gennemfører undervisningen.
 2. De studerende / deltagerne giver feedback på kvaliteten af undervisningen.
 3. Underviseren, eller en anden leder, analyserer resultaterne og retter undervisningen til.

Evalueringsskema undervisning

Herunder har vi samlet 3 eksempler på evalueringsskema (et kort, en mellem og en lang evalueringsskema til en undervisningsevaluering). Evalueringsskemaet kan også bruges i flere sammenhænge, eks. På kurser eller workshop da tankerne og hensigten med spørgsmålene er målrettet forbedring af indholdet.

Man bør gøre op med sig selv, om man foretrækker spørgsmål, som ligger op til tekstsvar eller datasvar, som man kan analysere. Der er fordele og ulemper ved begge metoder. Tekstsvar kan give reflekterende svar, men medmindre man har hjulpet eleverne i gang med en reflektionsproces kan man risikere, at der kun kommer overfladiske svar. Ved spørgsmål med svarmuligheder kan man på sigt finde ud af, hvilke områder som virker og hvilke, som ikke virker i ens undervisningen.

Download kort spørgeramme
Download mellem spørgeramme
Download lang spørgeramme

Kort evalueringsskema til undervisning

Det første evalueringsskema indeholder 8, hvor det første er et overordnet spørgsmål med svarmulighederne i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke.

 1. Har holdet, ud fra en samlet evaluering, levet op til dine forventninger?

De efterfølgende 7 spørgsmål har svarmulighederne meget tilfreds, tilfreds, utilfreds og meget utilfreds.

 1. Starten af undervisningen
 2. Indholdet af undervisningen
 3. Kvaliteten af undervisningen
 4. Underviseren
 5. Undervisningsmaterialet
 6. Lokaleforholdene
 7. Atmosfæren på holdet

Dette vil give et hurtigt overblik over, hvordan underviseren og indholdet har præsteret. Man kan evt. slutte af med en kommentarboks nederst for at få kvalitative tilbagemeldinger. Nogle foretrækker tekstsvar, mens andre foretrækker de spørgsmål, som man kan lave analyse på.

Online kursusevaluering

Mellem evalueringsskema til undervisning

Mellemspørgerammen indeholder 12 spørgsmål, fordi vi har tilføjet spørgsmål til underviseren. Dette spørgsmål er oplagt, hvis man som underviser er villig til at modtage personlig feedback, hvor du direkte bliver evaluere fremfor, at det kun er din undervisning, som bliver evalueret.

Første spørgsmål er et overordnet spørgsmål med svarmulighederne i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke.

 1. Har holdet, ud fra en samlet evaluering, levet op til dine forventninger?

De efterfølgende 7 spørgsmål har svarmulighederne meget tilfreds, tilfreds, utilfreds og meget utilfreds.

 1. Starten af undervisningen
 2. Indholdet af undervisningen
 3. Kvaliteten af undervisningen
 4. Underviseren
 5. Undervisningsmaterialet
 6. Lokaleforholdene
 7. Atmosfæren på holdet

Herefter skal eleverne vurdere indholdets faglige niveau: For højt, passende eller for lavt.

Slutteligt vurderes underviseren med svarmulighederne Helt enig, delvis enig, delvis uenig, helt uenig.

 1. Underviseren var inspirerende.
 2. Underviseren var god til at formidle.
 3. Underviseren var faglig kompetent.
 4. Underviseren var god til at involvere deltagerne.

Langt evalueringsskema til undervisning

Det lange evalueringsskema indeholder 17 spørgsmål, fordi vi har tilføjet spørgsmål til lokalerne. Disse spørgsmål er oplagte, hvis man vil dykke ned i de faciliteter, som man har valgt.

Første spørgsmål er et overordnet spørgsmål med svarmulighederne i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke.

 1. Har holdet, ud fra en samlet evaluering, levet op til dine forventninger?

De efterfølgende 7 spørgsmål har svarmulighederne meget tilfreds, tilfreds, utilfreds og meget utilfreds.

 1. Starten af undervisningen
 2. Indholdet af undervisningen
 3. Kvaliteten af undervisningen
 4. Underviseren
 5. Undervisningsmaterialet
 6. Lokaleforholdene
 7. Atmosfæren på holdet

Herefter skal eleverne vurdere indholdets faglige niveau: For højt, passende eller for lavt.

Det efterfølgende er kun nødvendigt, hvis man har et begrænset antal undervisningsgange, som man vil evaluere på.

 1. Hvordan vil du vurdere antallet af undervisningsgange? For mange, passende, for få.

Herefter kommer spørgsmål om lokalerne med svarmulighederne helt enig, delvis enig, delvis uenig, helt uenig:

 1. Undervisningsstedet var nemt at komme til og fra
 2. Lokalet havde en passende størrelse
 3. Lokalet var velegnet til undervisningen
 4. Der var rent i lokalet
 5. Der var relevant undervisningsudstyr i lokalet

Slutteligt vurderes underviseren med svarmulighederne Helt enig, delvis enig, delvis uenig, helt uenig.

 1. Underviseren var inspirerende.
 2. Underviseren var god til at formidle.
 3. Underviseren var faglig kompetent.
 4. Underviseren var god til at involvere deltagerne.