Personlig service. Jysk support. Dansk udviklet.

Vil i have kundeindsigt, måle kunde- eller medarbejdertilfredshed? Så er vores platform det oplagte valg.

Vil du høre mere?

Effektmåling:

Metode & Spørgeskema

Hvorfor skal vi måle effekten af de workshops, kurser og undervisning som vi gennemfører?

Fordi vi med den rette dokumentation kan:

  • Argumentere for, at der fortsat skal bruges penge på aktiviteten.

  • Overbevise potentielle deltagere om, at kurset har indhold af høj kvalitet.

  • Forbedre vores undervisnings indhold

Og sidst men ikke mindst få bekræftet, at vi gør en forskel og det er umagen værd.

Når man bruger en konsistent evalueringsmetode mellem lignende workshops, kan man sammenligne dem over tid og se, hvor der er behov for tilpasning for at højne tilfredsheden hos deltagerne.

Har du styr på baggrunden for effektmåling og vil du bare videre til, hvordan du bedst gennemfører effektmåling? Så klik her.

Hvad skal du være opmærksom på?

Når du planlægger et kursus, workshop, et modul eller en anden form for undervisning skal du sætte mål. Du skal definere, hvad dit udbytte (hvad du vil producere) og formålet (hvilken forskel du håber at skabe) med workshoppen.

Selvom målsætning generelt set er god, organisatorisk praksis, så er det også fundamentalt når du vil gennemføre effektmåling, da dine mål er afgørende for om du kommer til at være tilfreds med din workshop eller ej.

  • 75 % af deltagerne skal være ”Meget tilfredse” eller ”tilfredse”

  • Der skal være 20 % forskel mellem deltagernes egenvurdering af deres IT kompetencer efter kurset ift. Deres egenvurdering før kurset.

Den enkleste måde at sætte mål på, er at spørge deltagerne om, hvad de håber på at få ud af din workshop.

Du har garanteret en leder, en organisation, en kunde eller Regionen at afrapportere til efter endt kursus, og derfor kan du lave den ultimative liste over mål ved at kombinere dine leders mål, dine mål og dine deltageres mål når du udformer dit spørgeskema til at lave effektmåling.

Vær realistisk når du skal sætter mål for effektmåling

Det er vigtigt, at du er ikke giver efter for din leders pres eller dine egne skyhøje forventninger. Når du skal lave effektmåling efter dit kursus eller workshop nytter det ikke noget, at målet er, at deltagerne taler flydende tysk, kommet på den anden side af deres ordblindhed eller blevet fuldt ud IT kyndige efter 2 kursusdage.

Du skal huske at overveje antallet af deltagere (er der mulighed 1 til 1 sparring med deltagerne), længden af workshoppen, stedet workshoppen bliver afholdt (online eller personlig), prisen for den enkelte deltager, ressourcerne i din organisation og om workshoppen består af ét modul eller en række af moduler.

Man skal ikke forvente samme effekt efter dine deltagere har gennemført 1 times online workshop, som 1 times betalt workshop med en underviser – men det ved du selvfølgelig først, efter du har målt effekten af din workshop.

Brug den rigtige metode til effektmåling

Spørgeskemaer er en helt essentiel del af at evaluere på en workshop eller kursus. De kan være en del af informationsopsamlingen før deltagerne kommer (fx under registreringen), til workshoppen, efter workshoppen (som feedback) og meget længere tid efter workshoppen for at følge op på de længerevarende effekter af evalueringen.

Kvalitativ vs Kvantitativ

Der er to typer måder at lave undersøgelser på: Kvalitativ og kvantitaiv. Kvantitative undersøgelser bliver som regel besvaret af mange respondenter og har lukkede svarmuligheder. Her bruger man ofte en lineær skala, meget utilfreds til meget tilfreds, til at indikere hvor tilfreds en deltager har været.

Kvalitative undersøgelser er mere åbne, og svaret kan bruges til at formulere hypoteser. De kan guide dig til, hvilke former for kvantitative spørgsmål du kan spørge om i fremtiden. De kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke områder dine nuværende spørgsmål ikke dækker.

Værktøj til effektmåling

Der er flere måder at lave effektmåling på, om det kommer meget an på, hvor meget tid og, hvor stort budget du har – og, hvad målet med effektmålingen er.

Spørgeskemaer er den mest brugte metode til at dokumentere en workshops kvalitet ved at dokumentere en effekt. Det er den, fordi den giver en organisation eller underviser et fornuftigt grundlag at træffe beslutninger ud fra eller mulighed for at arbejde videre med mere kvalitative metoder, såsom fokusgruppeinterviews eller personlige, uddybende samtaler.

Smartevaluering har igennem dialog med en række organisationer i Erhvervsfremmesystemet udviklet en evalueringsplatform, som også er et oplagt effektmålingsværktøj, der kan gøre jer i stand til at dokumentere kursers kvalitet og øge tilfredsheden blandt deltagerne.

Smartevaluering er designet til effektmåling ved hjælp af spørgeskemeaer. Se herunder, hvor enkelt det er:

1. Lav 2 evalueringer

Du starter med at lave to evalueringer med spørgsmål, hvor deltagerne skal vurdere deres faglige kompetencer, selvtillid, arbejdsglæde eller sociale kompetencer.

Den ene evaluering får de før din workshop, den anden efter.

2. Bed deltagerne om at besvare med Besvar.nu

Når du opretter en evaluering får du også en unik 4 cifret evalueringskode. Når kurset går igang beder du deltagerne om at tage deres telefon frem, gå ind på Besvar.nu og indtaste evalueringskoden, hvorefter de bliver sendt direkte hen til din evaluering. Det samme gør du når der er 10 minutter tilbage af kurset.

Du kan selvfølgelig også dele din evaluering med et link eller på SMS.

3. Dokumenter med tre klik

  • Åben resultaterne fra én af de to evalueringer,

  • Tryk på ‘sammenlign med anden evaluering

  • Vælg evalueringen du vil sammenligne med

Færdig.

Hvordan evaluerer du i dag?

Føler du, at der er plads til forbedringer i din evalueringsproces i dag? Så prøv Smartevaluering – gratis og uforpligtende i 30 dage. 

Prøv det gratis

*uden brug af kreditkort*