Generelt om tilfredshed

Fokusgruppe interview:

Trin for trin guide til det perfekte fokusgruppeinterview

Fokusgruppe interview:

Trin for trin guide til det perfekte fokusgruppeinterview

Fokusgruppe interview:

Trin for trin guide til det perfekte fokusgruppeinterview

Fokusgruppe interview:

Trin for trin guide til det perfekte fokusgruppeinterview

Det korte svar

En fokusgruppe er en form for kvalitativ undersøgelsesmetode, som ofte bliver brugt, hvis man vil vide mere om potentielle kunder, et specifikt marked eller få forbedringsforslag til dine eksisterende produkter. I en fokusgruppe samler man 6-12 individer i et rum for at diskutere et emne, der bliver guidet af en moderator.

Forestil dig, at du arbejder hos en virksomhed i Silkeborg som sælger balloner og du vil gerne vide, hvordan i kan sælge flere balloner. Du vil måske gerne gennemføre dybdegående interviews med eksisterende kunder, men før du gør det, vil du gerne have en god føling med, hvilke spørgsmål og emner, som er vigtige for kunderne. En fokusgruppe er en god løsning, hvor du helt nede på jorden kan tale med dine eksisterende kunder om, hvad de kan lide og ikke bryder sig om ved virksomhedens produkter, og hvorfor de netop købte ved dig.

Deltagerne i fokusgruppen er udvalgt på baggrund af deres relevans for casen og deres forhold til virksomheden. Deltagerne behøver ikke nødvendigvis være valgt på baggrund af, hvad der bedst repræsenterer kundeportfolien, men kan i stedet være udvalgt på baggrund af, hvem der har noget på hjerte, som kan gavne diskussionen og casen.

De første fokusgrupper blev gennemført under 2. Verdenskrig for at teste effekten af propaganda på mennesker. 

Hvad karakteriserer et fokusgruppeinterview?

Deltagere

 • Nøje udvalgt

 • 5-10 personer pr. gruppe. Det optimale antal er 6-8.

 • Det skal være nogenlunde samme type mennesker.

 • Det er godt med gengangere du kender lidt til i forvejen.

Omgivelser

 • Komfortabelt.

 • Sæt dem i en cirkel så alle kan se hinanden.

 • Optag interviews.

Moderator/Ordstyrer

 • Skal være dygtig til at holde en gruppediskussion kørende.

 • Hav spørgsmål klar som er skrevet på forhånd.

 • Skab et miljø som folk er tilpasse i, så de ikke er bange for at sige deres mening.

Analyse og rapportering

 • Lav systematiske analyser.

 • Brug anerkendte metoder.

 • Lav passende rapporter.

Fordele Ved En Fokusgruppe

 • Det er en socialt orienteret undersøgelsesmetode, som indsamler reelle, virkelige data i en social sammenhæng.

 • Den er fleksibel.

 • Den har en høj grad af validitet.

 • Den giver dig hurtigt resultater.

 • Gruppedynamikken gør ofte, at man kommer til at diskuterer aspekter eller afslører informationer om emnet, som virksomheden ikke selv havde tænkt over eller ville have opdaget igennem almindelige interviews.

Få feedback fra dine kunder. Prøv det uden kreditkort.

OPRET BRUGER

Ulemperne Ved En Fokusgruppe

Men på den anden side:

 • Intervieweren har mindre kontrol over situationen, end han eller hun ville have ved et almindeligt interview.

 • Dataene kan nogle gange være svære at analysere.

 • Det kræver et vist talent at være moderator.

 • Forskelligheder i gruppen kan medføre problemer.

 • Det kan være svært at sammensætte en gruppe.

 • Diskussionen skal holdes i en konstruktiv tone.

Gode råd når du afholder et fokusgruppe interview

Kontroller gruppen på en mild og diskret måde.

Vær vidende om det emne der skal fokuseres på.

Lad være med at skille dig ud i forhold til deltagerne. Lad for eksempel være med at have et jakkesæt på, hvis ikke resten af din gruppe har det.

Det er godt med en der kan tage sig af alt det praktiske undervejs, så moderatoren kan holde fokus på at foretage interviewet. Assistenten kan tage fyldige noter, og kan også holde styr på det udstyr man optager med, hvis man bruger det.

Vær klar, og sørg for ikke at have tankerne et andet sted.

Hav en god lyttedisciplin.

Vid hvilke spørgsmål der skal stilles, så du kan sørge for at guide gruppen i den rigtige retning.

Skab et varmt og venligt miljø for deltagerne.

Vær opmærksom på hvordan deltagerne opfører sig, og når du tildeler dem siddepladser, så prøv for eksempel at sørge for, at hvis der er to der er mere dominerende end de andre, så adskil dem lidt når du viser deltagerne til deres pladser.

Standard introduktion

 1. Velkomst

 2. Præsentation af emnet

 3. De regler som er gældende

 4. Første spørgsmål

Det kan være fint at holde en ca. 5 sekunders pause efter der er blevet svaret på et spørgsmål. Det kan give besvareren mulighed for, at de uopfordret kan uddybe deres svar. 

Hvis de ikke selv tager initiativ til at uddybe deres svar, kan du stille spørgsmål for at få dem til at uddybe det. Det kan være spørgsmål som: “Kan du forklare det yderligere?”, “Kan du give et eksempel?”, eller du kan simpelthen sige, at du ikke forstår hvad de mener med deres svar, og få dem til at omformulere det.

Det er en rigtig god ide at optage interviewene, så du altid kan vende tilbage og høre præcis hvad der blev sagt. Alternativt kan du tage fyldige notater hvis det ikke er en mulighed at optage det.

Det er vigtigt at se på hvordan deltagerne reagerer på spørgsmål, og når de andre deltagere svarer. Det er vigtigt både at være opmærksomme på verbale, og nonverbale reaktioner. Det kan for eksempel være, at nogle sidder og nikker eller ryster på hovedet mens der er en anden deltager der svarer. Hvis der kommer et kort verbalt udbrud kan du efterfølgende bede personen om at uddybe deres reaktion.

Vær opmærksom på hvilke personer, og personligheder, du har at gøre med i din gruppe. Det kan være du har eksperter, folk der taler meget, folk der er generte eller folk som bare plaprer løs uden at komme frem til det vigtige. Det er vigtigt at du er opmærksom på hvad det er for en sammensat gruppe du har med at gøre.

Når det er tid til at stoppe, er det godt at runde af, ved at gøre de her tre ting.

 1. Start med at lave en opsummering af hvad der er blevet snakket om, og se om der er nogen der brænder inde med noget. 

 2. Gå tilbage og se på hvad formålet var med at lave interviewene, og spørg ind til om der er noget som deltagerne, eller dig selv, ikke synes der er blevet svaret ordentligt på.

 3. Til sidst skal du huske at takke alle deltagerne for at de ville være med.

Sådan Gennemfører Du En Fokusgruppe

Der er nogle basale trin, som du skal igennem fra forberedelse til analyse, når du vil gennemføre en fokusgruppe.

Forberedelserne Til Fokusgruppen

Find det primære formål for fokusgruppen.

Du skal meget nøje formulere dine spørgsmål til fokusgruppen. Din fokusgruppe bør vare 1 til 1½ time, hvilken er nok til 5, 6 spørgsmål.

Ring til potentielle deltagere og inviter dem til mødet. En fokusgruppe består som regel af 6 til 12 deltagere, som har lignende karakteristika (fx alder, indkomst, job, relation til virksomheden). Vælg deltagerne ud fra, hvem der har størst sandsynlighed for at deltage i diskussionen.

Send en opfølgningsmail med foreløbig agenda, diskussionsspørgsmål og tid og lokation.

Ring til alle deltagerne tre dage før fokusgruppen for at minde dem om mødet.

Planlægning af Sessionen

Sørg for at vælge et tidspunkt, som passer de fleste af deltagerne. Sørg for at fokusgruppen tager mellem 1 og 1½ time. Det er som regel et godt tidspunkt at planlægge omkring middagstid og til aften, og hvis du sørger for aftensmad til deltagerne vil du øge sandsynligheden for at de vil deltage.

Find et godt sted at afholde fokusgruppen. Det kan være et konferencelokale med god udluftning og belysning. Sørg for at alle deltagerne kan se hinanden. Giv alle deltagerne navneskilte og kaffe, te og vand. Hvis din fokusgruppe overlapper middags- eller aftensmad, så sørg for mad til deltagerne.

Lav nogle retningslinjer, som sørger for at alle deltagerne kommer til orde og at diskussionen holdes i gang. Nogle overordnede retningslinjer kan være: 1. Hold dig til emnet/spørgsmål. 2. Hold samtalen kørende. 3. Få afsluttet hvert emne/spørgsmål, før du bevæger dig videre.

Lav en agenda for fokusgruppen. Forslag til agenda kan være: Velkomst, gennemgang af agenda, gennemgang af målet for mødet, retningslinjer for fokusgruppen, introduktion af deltager, spørgsmål og svar, afslutning.

Du skal ikke satse på, at du kan huske alt indholdet fra fokusgruppen. Overvej, om du kan bruge din telefon til at optage samtalen – du kan også optage mødet på video, hvis du vurderer, at deltagerne visuelle reaktioner er vigtige. Du kan også sørge for, at have en ekstra repræsentant fra virksomheden med, som er god til at tage noter.

Et eksempel på hvordan du kan starte sessionen

Velkomst

Byd deltagerne velkommen, og introducer moderatoren og assistenten. Hvis der er andre personer som deltagerne kan se være til stede, skal disse også præsenteres.

Præsentation af emne

Fortæl deltagerne om hvad det er for et emne der skal snakkes om. Fortæl også gerne om hvad de resultater i finder frem til, skal bruges til, og fortæl også gerne hvorfor du har valgt de folk der er der.

Retningslinjer

Her kan du fortælle deltagerne lidt om hvordan det hele kommer til at foregå. Nogle gode ting at komme ind på er:

 • Der er ingen rigtige eller forkerte svar, kun forskellige holdninger og synspunkter.

 • Sig at det bliver optaget, så det er vigtigt at lade én person tale ad gangen så man kan høre hvad der bliver sagt på optagelsen.

 • Sig at i bruger fornavne, hvis det er tilfældet.

 • Gør det klart, at man ikke behøver at være enig i hvad der bliver sagt, men det er vigtigt at man lytter tålmodigt og ikke afbryder.

 • Bed om at folk har slukket deres telefoner.

 • Fortæl at din rolle som moderator vil være at få diskussionerne til at glide.

Påbegynd interviews

Når alle retningslinjerne er på plads for hvordan tingene skal foregå, så kan du gå i gang med at stille spørgsmål.

Sørg for at alle kommer til orde. Er der nogle få, som dominerer diskussionen, så spørg ind til de stille. Overvej også om det er bedre, at gå bordet rundt, hvor alle kommer til orde – en ad gangen.

Få feedback fra dine kunder. Prøv det uden kreditkort.

OPRET BRUGER

Stil de rigtige spørgsmål i dit fokusgruppeinterview

Brug åbne spørgsmål:

 • Hvad synes du om vores program?
 • Hvordan synes du konferencen gik?
 • Hvor finder du ny information?
 • Hvad kan du bedst lide ved vores nye tiltag?

Vær forsigtig med at bruge fraser som: “Hvor tilfreds er du?” eller “I hvor høj grad…?”.

Undgå lukkede spørgsmål

Lukkede spørgsmål som kan besvares med et simpelt ja, eller nej, er ikke gode da de ikke giver dig noget uddybende svar.

Man spørger sjældent “Hvorfor?”

Spørg i stedet ind til egenskaber og/eller holdninger. Disse svar kan give dig en baggrundsviden om hvorfor de svarer som de gør.

Brug spørgsmål der kræver at deltagerne skal tænke tilbage.

I stedet for at få folk til at forestille sig noget der muligvis kan ske i fremtiden, og høre deres holdninger om det, så er der meget mere substans i, at få deltagerne til at tænke tilbage til noget de rent faktisk har oplevet.

Brug forskellige typer spørgsmål.

Stil forskellige typer af spørgsmål, og stil dem på det rigtige tidspunkt.

Man kan inddele det i:

 • Åbningsspørgsmål

 • Introducerende spørgsmål

 • Overgangsspørgsmål

 • Nøglespørgsmål

 • Afsluttende spørgsmål

Brug spørgsmål der får involveret deltagerne

Brug spørgsmål der får deltagerne til at reflektere over deres svar. Brug gerne eksempler i dine spørgsmål, eller giv dem valgmuligheder, en skala de kan give deres svar efter, eller brug billeder og figurer. Det er vigtigt at adsprede dine spørgsmål lidt så deltagerne bliver ved med at være interesserede.

Fokuser dine spørgsmål

Start bredt ud i dine spørgsmål, og stil så uddybende spørgsmål der fokuserer ind på kernen af svaret.

Vær varsom med spørgsmål der lukker diskussionen.

Pas på med at stille opfølgende spørgsmål der lukker af for et emne, hvis du ikke er helt klar til at komme videre endnu.

Sørg for at alle kommer til orde. Er der nogle få, som dominerer diskussionen, så spørg ind til de stille. Overvej også om det er bedre, at gå bordet rundt, hvor alle kommer til orde – en ad gangen.

Eksempler på spørgsmål til fokusgruppeinterviews

Disse spørgsmål vil du kunne bruge i forbindelse med fokusgrupper, og de vil give ordstyreren, eller moderatoren, mulighed for at styre diskussionen i den retning man gerne vil have det. Det kan også give din assistent en bedre chance for at forberede sig, og kunne tage bedre noter hvis de kender de spørgsmål du vil stille på forhånd. 

 1. Hvad er dit forhold til________?

 2. Tænk tilbage på alle de gange du har deltaget, og fortæl os dit bedste minde du har.

 3. Tænk tilbage over de sidste år, og tænk over hvad __________ har gjort med deres marketing. Hvad synes du har virket bedst?

 4. Hvad skal forbedres?

 5. Hvis du skulle invitere en ven til at deltage i _________, hvad ville du så skrive i invitationen? 

 6. Forestil dig at du er direktøren i _________. Hvad ville den første ting du ændrede være?

 7. Hvad kan vi hver især gøre for at forbedre programmet?

Her kommer der nogle spørgsmål som du kan bruge, hvis du vil vide mere om et produkt. Du kan tilpasse spørgsmålene så de passer til hvad du vil undersøge.

 1. Hvor og hvornår bruger du ______?

 2. Fortæl mig om nogle gode erfaringer du har med ___________.

 3. Fortæl mig om nogle dårlige erfaringer du har med __________.

 4. Hvem, eller hvad, har betydning for hvilken type _________ du normalt køber?

 5. Når du beslutter dig for at købe _______, hvad kigger du så efter? Skriv tre ting som er vigtige for dig når du køber _________.

 6. Hvis vi kigger på de tre ting du skrev ned i det foregående spørgsmål, hvilken en er så den vigtigste for dig? Du kan både vælge et af dine egne svar, men du må også gerne bruge et af de andres svar, hvis du føler det er mere rammende.

 7. Har du nogensinde skiftet mærke når du køber _______, eller købt en anden type? I så fald, hvad fik dig så til at skifte?

 8. Af alt hvad vi har snakket om i dag, hvad har så været det vigtigste for dig?

Umiddelbart Efter Sessionen

Bekræft at lyden eller videoen har virket under hele sessionen.

Sørg for at notere eventuelle informationer, som du ikke nåede at notere under fokusgruppen.

Skriv alle de observationer ned, som du gjorde dig under sessionen, såsom deltagelsen, overraskelser under sessionen eller andet, som kan hjælpe dig i dit videre arbejde med dataene.

Hvordan får man deltagere til sin fokusgruppe?

Der er flere grunde for folk at deltage i en fokusgruppe, men oftest vil der være en form for betaling involveret. Det kan være:

 • Penge

 • Mad

 • Gaver

 • Mulighed for at dele deres synspunkt

 • Involvering i vigtig forskning

Sørg desuden for at afholde det på en central placering, som er let for deltagerne at komme til.

Anbefalet Læsning

Vil du godt fra start med din næste undersøgelse?

Hvad med 200 spørgsmål til kundetilfredshed, medarbejdertrivsel, evaluering af undervisning, opfølgning på arrangementer og meget mere.

.